bibliografia - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1.Fryde L., Maria Kuncewiczowa: Cudzoziemka, [w:] Wybór pism krytycznych, Warszawa 1966.

2.Knysz-Rudzka D., Cudzoziemka, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa 1984.

3.Kuncewiczowa M., Cudzoziemka, Warszawa 1987.

4.Lementowicz U., Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej, Lublin 2006.

5.Ludorowski L., Dzieło żywe, [w:] O twórczości Marii Kuncewiczowej, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1997.

6.Ludorowski L., Laudacja Promotora, [w:] O twórczości Marii Kuncewiczowej, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1997.

7.Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895-1989, Warszawa 1995.

8.Turkiewicz H., Cudzoziemka jako powieść nie tylko psychologiczna, [w:] O twórczości Marii Kuncewiczowej, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1997.9.Żak S., Kalendarium życia i twórczości Marii Kuncewiczowej, [w:] O twórczości Marii Kuncewiczowej, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1997.

10.Żak S., Maria Kuncewiczowa, Warszawa 1973.

Oznacz znajomych, którym może się przydać




  Dowiedz się więcej
1  Tragizm Róży Żabczyńskiej
2  Charakterystyka pozostałych bohaterów „Cudzoziemki”
3  Maria Kuncewiczowa - biografia



Komentarze
artykuł / utwór: bibliografia







    Tagi: